GDPR


Adatvédelmi Tájékoztató

Ez az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogy a website használata során milyen személyes adatokat kezelünk Önről, mint érintettről. Az adatkezelés során mi adatkezelőként működünk, és törvény általi kötelességünk, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy kik vagyunk mi, milyen adatokat és milyen célból kezelünk, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival kapcsolatban. Ez az adatvédelmi tájékoztatónk megfelel a GDPR és az Info tv. elvárásainak. Számunkra fontos, hogy az Ön személyes adatainak megfelelő kezelése, ezért saját belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal rendelkezünk, ez alapján készült jelen adatvédelmi tájékoztatónk.

Kik vagyunk mi?
Hávris Andrea Adrienne (adószám 73731089-1-34) és Diószegi Zoltán (55314121-1-34). Címünk: 8621 Zamárdi Keszeg köz 11. 

Ön a következő módon léphet velünk kapcsolatba: postai úton a fenti címen, emailben pedig a havro@freemail.hu címen, telefonon pedig 06 30 321 7792 számon.

A vonatkozó szabályozások szerint nem kötelező adatvédelmi tisztviselőt (DPO) kineveznünk, ezért személyes adatainak védelmével és kezelésével kapcsolatban a fenti elérhetőségeken tud elérni minket.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait?

        1. A weboldal használata során

        2. A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán

        3. A foglalási folyamat lebonyolítása és támogatása érdekében

        4. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

        5. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos adatszolgáltatás és adatkezelés

        6. Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

További információk 

Hogyan védjük az Ön adatait?                                      Kiknek továbbítjuk az Ön adatait?
Milyen jogai vannak Önnek, mint érintettnek?            Hová tud panaszával fordulni?

Adatvédelmi tájékoztatónk frissítései


1. A weboldal használata során kezelt adatok

Amikor Ön weboldalunkat böngészi szolgáltatásainkat tekinti meg, többféle sütit (cookie-t) alkalmazunk.

Az adatkezelés célja: A sütik olyan, a szerverünk által az Ön számítógépén elhelyezett rövid, számítógépek által értelmezhető fájlok, amelyek segítenek a szerverünkön futó programoknak és az Ön böngészőjének abban, hogy Ön könnyebben tudja használni weboldalunkat.

Ez a webhely a Google cookie-jaival kínál szolgáltatásokat és elemzi a forgalmat. Az IP-címed és a felhasználói ügynököd a teljesítmény- és biztonsági mérőszámokkal együtt megosztásra kerül a Google-lal a szolgáltatás minőségének biztosítása, a használati statisztikák elkészítése, valamint a visszaélések észlelése és megoldása érdekében.


2. A weboldalról indított egyszeri információkérés kapcsán kezelt adatok

Az Ön által egyszeri alkalommal kért információkérés során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

        - név az Ön azonosítása miatt szükséges

        - e-mail cím, az Önnel való kapcsolattartás miatt szükséges

        - telefonszám, az Önnel való kapcsolattartás miatt szükséges

        - kérés, kérdés tartalma a válaszadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: Ezeket az adatokat az Ön kérésének, kérdésének megválaszolására használjuk szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Az adatkezelés időtartama: Az Ön adatait a válaszadásunk után töröljük rendszerünkből. Ezen adatokat semmilyen automatizált döntési rendszerben nem használjuk fel.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre a kapcsolat és ennek következtében az információkérés nem kerül megválaszolásra.


3. A foglalási folyamat lebonyolítása és támogatása érdekében

Cégünk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy szálláshelyünkre gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson apartmant.

Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, hatékonyabbá tétele valamint a jogszabályok által előírt adatszolgáltatás megkönnyítése.

Az Ön által kezdeményezett foglalási folyamat során az Ön önkéntes hozzájárulásán alapulva a következő személyes adatokat kezeljük, az alábbi célokkal:

        - név az Ön azonosítása miatt szükséges,

        - e-mail cím, az Önnel való kapcsolattartás miatt szükséges,

        - telefonszám, az Önnel való kapcsolattartás miatt szükséges,

        - lakcím, a válaszadáshoz szükséges,

        - születési hely és idő az Ön azonosítása miatt szükséges,

        - személyi ig.szám az Ön azonosítása miatt szükséges,

        - állampolgárság, az Ön azonosítása miatt szükséges,

        - lefoglalni kívánt időszak, a foglaláshoz kapcsolódó információ

Az adatkezelés időtartama:  a jogszabályok által előírt adatszolgáltatás megtétele után a személyes adatokat külön nem tároljuk.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre szerződés a szállásfoglalásra vonatkozóan.


4. Számlázással kapcsolatos adatkezelés

A vendégeinkkel létrejött szerződés teljesítése érdekében kezeljük a vendégek személyes adatait.

Az adatkezelés célja: a vendégek által történő igénybevett szolgáltatások ellenértékének meghatározása és számlázása.

A számlázási folyamat során kezelt adatok köre, az alábbi célokkal:

        - név az Ön azonosítása miatt szükséges,

        - lakcím, a válaszadáshoz szükséges,

        - vendégéjszakák száma, a foglaláshoz kapcsolódó információ,

        - szolgáltatások megnevezése a foglaláshoz kapcsolódó információ

        - fizetés módja, a fizetéshez kapcsolódó információ,

Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év. 

A számlázáshoz a NAV által üzemeltetett online számlázó programot használjuk, melyről bővebben a onlineszamla.nav.gov.hu oldalon olvashat.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatásainkat nem veheti igénybe.

Kik kezelik az adataimat

Az Ön adatait személyesen mi kezeljük, kizárólag a kötelező adatszolgáltatás és számlázás elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Hogyan kezeljük a böngészőben beállítható Do Not Track (nyomkövetés tiltása) jelzésket?

Weboldalunk működtetése során az Ön rendszerétől érkező Do Not Track beállításokkal kapcsolatban érdeklődjön a honlap üzemeltetőjénél és a blogger.com tulajdonosánál a GOOGLE-nél, Általános Szerződési Feltételei.

Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a weboldalunkon nem tároljuk.

Adatátadás harmadik fél részére

Mi nem adjuk el és nem kereskedünk az Ön személyes adataival, és semmilyen más módon sem bocsájtjuk azokat harmadik fél részére az Ön tudta nélkül.

Az Ön személyes adatainak feldolgozását alapvetően mi látjuk el. Az adatfeldolgozás kapcsán kiszervezett feladatokhoz az ezt megelőző fejezetekben meghatározott adatfeldolgozó partnereket használjuk. Az adatfeldolgozó partnereink listáját, és a kezelt adatok körét és az adatfeldolgozás célját az Ön számára az adatkezelés megkezdése előtt elérhetővé tesszük törvényi kötelezettségeinknek megfelelően. Az adatfeldolgozók felé átadott adatokért, illetve az adatfeldolgozók tevékenységéért mi felelünk.

Törvényi kötelezettségeink teljesítése során a szabályozásokban elvárt szervezetek és hatóságok törvényi felhatalmazás esetén betekintést nyerhetnek üzletmenetünkbe, így ennek kapcsán az Ön adataiba is.

Statisztikai és elemzési okokból az Ön adatait csak anonimizált, így személyes jellegétől megfosztott -, Önhöz már semmilyen módon nem kapcsolható formában felhasználhatjuk. Velünk szerződésben lévő harmadik felek részére, az anonimizált adatokat viselkedés elemzésre átadhatjuk.

Hogyan bánunk a gyermekek adataival?

Üzleti működésünk során nem értékesítünk szolgáltatásokat kiskorúak számára.

Az EU 2016/679 Rendelet 8. cikk 1. bek. alapján a 16.életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértélben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.


5. A szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos adatszolgáltatás és adatkezelés

hatályos jogszabályok értelmében Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő minden vendég törvényben meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató érkeztetéskor, okmányolvasón keresztül, a szálláshelykezelő szoftverében rögzíteni, majd egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítani köteles.

A rögzítendő adatok:

 • családi és utónév;

 • születési családi és utónév;

 • születés helye;

 • születés ideje;

 • vendég neme;

 • állampolgárság;

 • anyja születési családi és utóneve (ha az azonosító dokumentum tartalmazza);

 • személyazonosító vagy útiokmány azonosító adatai;

 • harmadik országbeli állampolgár esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma,

  a beutazás időpontja és helye.  Az adatok rögzítéséhez a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő vendég az azonosításra alkalmas személyi igazolványát, vezetői engedélyét vagy úti okmányát a szálláshelyszolgáltatónak bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában a szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást megtagadja. Jogszabály felhatalmazása alapján a szálláshelyszolgáltató jogosult elkérni a vendég személyazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

  Az adatkezelés jogalapja: a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet.

  Az adatkezelés célja: az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése

  Az adatkezelés időtartama: A szllshely-szolgltató trolja a szllshelykezelő szoftverben a szllshely-szolgltatst ignybe vevnek a jogszablyban meghatrozott adatait a tudomsra jutst kvető első év utolsó napjig. Ezek az adatok a szllshelykezelő szoftverbl titkostottan kerlnek a VIZA rendszerben rgztsre. A jogszablyban megfogalmazott rdekbl csak a szllshely-szolgltató szmra előírt trolsi ideig van lehetsg a felhasznlsra.

Adatfeldolgozó: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Hozzáférés az adatokhoz: a VIZA rendszerben tárolt adatokban a rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme és a körözési eljárás lefolytatása érdekében keresést végezhet.


6. Milyen jogaim vannak, mint érintettnek?

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR Általános Adatvédelmi Rendelet) alapján az Ön jogai a következők: tájékoztatás joga, helyesbítés joga, törléshez való jog, az “elfeledtetéshez való” jog, az adatok zárolásához/korlátozásához való jog • tiltakozáshoz való jog, bírósághoz forduláshoz való jog, hatósághoz fordulás joga,

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről?

Tájékoztatás kérését, valamint egyéb jogainak gyakorlását ha azt jogi szabályozás nem zárja ki – az havro@freemail.hu email címre, vagy a fent megjelölt más elérhetőségeinkre küldött nyilatkozattal teheti meg. A megkapott nyilatkozatokat és kérdéseket, kéréseket a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül, de maximum 20 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk, valamint megtesszük szükséges lépéseket a nyilatkozatban, az Adatvédelmi Szabályzatunkban, valamint a vonatkozó jogszabályokban rögzítettek alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jogom megsértése esetén?

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax:
+36 (1) 391-1410

http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

page7image684214192 page7image684214480

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön a következő helyre fordulhat:

Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: +36 (1) 457-7100 Fax:

+36 (1) 356-5520

e-mail: info@nmhh.hu

Ön, jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az, hogy az adatkezelés a jogszabályokban foglaltaknak megfelel, mi, mint adatkezelők vagyunk kötelesek bizonyítani.

Amennyiben, mi, mint adatkezelők az Ön személyes adatait jogellenesen kezeljük, vagy megszegjük az adatbiztonság követelményeit és így az Ön személyiségi jogait megsértjük, Ön sérelemdíjat követelhet tőlünk.

Egyéb információk

Kijelentjük, hogy Adatkezelési Tájékoztatónkat az időközben módosuló jogszabályi háttér, valamint belső szabályzataink változásával összehangoljuk, ezért a megváltoztatására a jogot fenntartjuk.


frissítve 2022. március 16. 

Hávris Adrienne és Diószegi Zoltán
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése